Motivation Hygiene (Software) Theory 2.0

ใบ อนุญาต: ทดลองใช้ฟรี ‎ขนาดแฟ้ม: 1.68 MB
‎คะแนนจากผู้ใช้: 2.6/5 - ‎5 ‎โหวต

ซอฟต์แวร์ทฤษฎีสุขอนามัยแรงจูงใจ: กลยุทธ์รูปแบบกรอบการจัดการ (การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การจัดการ)

ประวัติรุ่น

  • เวอร์ชัน 2.0 โพสต์เมื่อ 2008-04-03

รายละเอียดหลักสูตร