iFile app 2.0.7

ใบ อนุญาต: ฟรี ‎ขนาดแฟ้ม: 2.01 MB
‎คะแนนจากผู้ใช้: 4.3/5 - ‎2900 ‎โหวต

อุปกรณ์ Apple ของคุณมีความสามารถในการเรียกดูไฟล์หรือการนําทางตามที่คุณต้องการหรือไม่ เรามั่นใจว่าคําตอบของคุณจะเป็น NO โดยไม่มี iFile iFile มีคุณสมบัติมากมายแทนที่จะเป็นแอพ Apple หรือแอพ App Store เริ่มต้น ตอนนี้คุณพร้อมที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ iFile ภายในไม่กี่วินาทีเพียงแค่ใช้คลิกเดียว iFile เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชั่นยอดนิยมที่พัฒนาขึ้นสําหรับอุปกรณ์ Apple ผู้ใช้มีคุณสมบัติมากมายที่ใช้แอพนี้เช่นการนําทางไฟล์และโฟลเดอร์จากรากการแก้ไขไฟล์รวมถึงไฟล์ระบบการติดตั้งไฟล์และตัดวางและคัดลอก ฟังก์ชั่นเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มาพร้อมกับ Apple iOS ดาวน์โหลด iFiles และรู้สึกถึงคุณสมบัติที่แท้จริงในอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์สนับสนุน iFile iPhone, iPod touch, iPad สนับสนุน iOS ช่วงเวลานี้การสนับสนุน iFile สําหรับ Apple Ios ทั้งหมด ทําไมคุณกําลังรอ ... แอพ iFile อยู่ใกล้กับมือของคุณสําหรับ Apple Ios, Jailbreak และใช้มันสําหรับอุปกรณ์ของคุณ

ประวัติรุ่น

  • เวอร์ชัน 2.0.7 โพสต์เมื่อ 2014-01-01
    แอพ iFile เข้ากันได้กับ iOS เวอร์ชันล่าสุด

รายละเอียดหลักสูตร

Eula

EULA - ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสําหรับผู้ใช้

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสําหรับผู้ใช้สําหรับ iFile App สิ่งสําคัญโปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานนี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดําเนินการติดตั้งโปรแกรมนี้ต่อไป: iFile App inc ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสําหรับผู้ใช้ปลายทาง ("EULA") เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ (ทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลเดียว) และ iFile App Inc. สําหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ iFile App inc ที่ระบุข้างต้นซึ่งอาจรวมถึงส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องสื่อพิมพ์และ "ออนไลน์ & quot; หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ iFile App โดยการติดตั้งคัดลอกหรือใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดของ EULA นี้ ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานนี้แสดงถึงข้อตกลงทั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรมระหว่างคุณและ (INSERT COMPANY NAME) (เรียกว่า "licenser") และแทนที่ข้อเสนอ หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดของ EULA นี้อย่าติดตั้งหรือใช้แอพ iFile แอพ iFile ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสนธิสัญญาอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ได้รับอนุญาตไม่ใช่ขาย 1. การให้ใบอนุญาต แอพ iFile ได้รับอนุญาตดังนี้: (ก) การติดตั้งและการใช้งาน แอพ iFile ให้สิทธิ์คุณในการติดตั้งและใช้สําเนาของแอพ iFile บนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้สําเนาที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของระบบปฏิบัติการที่แอพ iFile ได้รับการออกแบบ [เช่น Windows 95, Windows NT, Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows ME, Windows Vista] (ข) สําเนาสํารอง นอกจากนี้คุณยังสามารถทําสําเนาของแอพ iFile ได้ตามความจําเป็นสําหรับการสํารองข้อมูลและการเก็บถาวร 2. คําอธิบายเกี่ยวกับสิทธิและข้อจํากัดอื่นๆ (ก) การบํารุงรักษาประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ คุณต้องไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงประกาศลิขสิทธิ์ใด ๆ บนสําเนาใด ๆ และทั้งหมดของแอพ iFile (ข) การกระจาย คุณไม่สามารถแจกจ่ายสําเนาที่ลงทะเบียนของแอพ iFile ให้กับบุคคลที่สาม เวอร์ชันการประเมินที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ (INSERT COMPANY NAME) อาจถูกแจกจ่ายได้อย่างอิสระ (ค) ข้อห้ามในวิศวกรรมย้อนกลับ การคอมไพล์ และการถอดชิ้นส่วน คุณไม่สามารถทําวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส หรือถอดชิ้นส่วนแอพ iFile ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่กิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามกฎหมายที่ใช้บังคับแม้จะมีข้อ จํากัด นี้ (ง) ค่าเช่า คุณไม่สามารถเช่าเช่าหรือให้ยืมแอพ iFile ได้ (ก) บริการสนับสนุน แอพ iFile อาจให้บริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับแอพ iFile ("บริการสนับสนุน") รหัสซอฟต์แวร์เพิ่มเติมใด ๆ ที่ให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของบริการสนับสนุนจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแอพ iFile และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของ EULA นี้ (ฉ) การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้แอพ iFile 3. การเลิกจ้าง หากไม่มีอคติต่อสิทธิ์อื่น ๆ iFile App อาจยุติ EULA นี้หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของ EULA นี้ ในกรณีเช่นนี้คุณต้องทําลายสําเนาทั้งหมดของแอพ iFile ในความครอบครองของคุณ 4.ลิขสิทธิ์ ชื่อทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เฉพาะลิขสิทธิ์ในและไปยังแอพ iFile และสําเนาใด ๆ ที่ iFile App เป็นเจ้าของในซัพพลายเออร์ ชื่อและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในและเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านการใช้ iFile App เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสนธิสัญญาอื่น ๆ EULA นี้ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้เนื้อหาดังกล่าว สงวนลิขสิทธิ์โดยชัดแจ้ง (INSERT COMPANY NAME) 5.ไม่มีการรับประกัน แอพ iFile ปฏิเสธการรับประกันใด ๆ สําหรับแอพ iFile อย่างชัดแจ้ง แอพ iFile มีให้ 'ตามที่เป็นอยู่' โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันใดๆ ในความสามารถในการค้า แอพ iFile ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลข้อความกราฟิกลิงก์หรือรายการอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน iFile App iFile App ไม่รับประกันอันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งไวรัสคอมพิวเตอร์เวิร์มระเบิดเวลาระเบิดตรรกะหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ แอพ iFile ปฏิเสธการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ แก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สามอย่างชัดแจ้ง 6. ข้อจํากัดความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใด iFile App จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงผลกําไรที่หายไปการหยุดชะงักของธุรกิจหรือข้อมูลที่สูญหาย) ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ 'ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต' หรือไม่สามารถใช้แอพ iFile แม้ว่า iFile App จะได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ในกรณีที่แอป iFile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลหรือสําหรับทางอ้อมพิเศษโดยบังเอิญเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงกําไรที่หายไป) หรือความเสียหายอื่น ๆ ตามสัญญาการทรมานหรืออื่น ๆ iFile App Inc จะไม่มีความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของแอพ iFile หรือส่วนใด ส่วนหนึ่งรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นที่มีอยู่ในนั้นหมิ่นประมาทการละเมิดสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ความเป็นส่วนตัวสิทธิในเครื่องหมายการค้าการหยุดชะงักทางธุรกิจการบาดเจ็บส่วนบุคคลการสูญเสียความเป็นส่วนตัวสิทธิทางศีลธรรมหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ