โปรแกรมตาม supercopier.sfxteam.org

  • Supercopier ฟรี

    Supercopier เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สฟรีที่ได้รับอนุญาตภายใต้ GPL3 ซึ่งทําหน้าที่แทนกล่องโต้ตอบการคัดลอกไฟล์ คุณสมบัติหลักได้แก่: เล่น / หยุดชั่วคราวข้อ จํากัด ความเร็วประวัติการทํางานเมื่อเกิดข้อผิดพลาด / การชนกันSupercopi